fbpx Skip to main content

Wie zijn wij

Dit is de privacy verklaring van Gerdina Tamminga Coaching, gevestigd in de gemeente Leeuwarden. Post- en bezoekadres: It Skûtsje 46, 9001 HK Grou. KvK nummer: 56861443

In het kader
van onze dienstverlening worden diverse persoonlijke gegevens met ons gedeeld.
Wij hechten veel waarde aan de privacy van uw gegevens en gaan zorgvuldig met
uw gegevens om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen en
welke gegevens wij van u bewaren met welke doeleinden.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Gerdina Tamminga Coaching
verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht
van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens
  die jijzelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een reactie achter te laten op
  een bericht op de website of andere social media, in correspondentie en
  telefonisch
 • Gegevens over jouw
  surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
  onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Gerdina Tamminga Coaching
verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw
  betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
  of inspiratiemails
 • Het downloaden van mijn
  gratis ebooks
 • Je te kunnen bellen of
  e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over
  wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te
  bieden aan te melden voor nieuwsbrieven
 • Om goederen en diensten
  bij je af te leveren

Gerdina Tamminga Coaching  verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw persoonsgegevens worden uit mijn bestand verwijderd bij afmelden of opzeggen. Bij alle berichten die ik verstuur, vermeld ik hoe je je kunt afmelden voor mijn dienstverlening en nieuwsbrieven.

Delen van
persoonsgegevens met derden

Gerdina Tamminga Coaching
verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gerdina
Tamminga Coaching  verkoopt jouw gegevens
niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder je toestemming. Er wordt
vertrouwelijk met jouw gegevens omgegaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door
mij hierover een bericht te sturen. Ik zal je dan inzage geven in de gegevens
die ik van je heb. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of
recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gerdinatamminga.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik
jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met mij op via info@gerdinatamminga.nl.

Minderjarigen

Wanneer u jonger bent dan 16 jaar, mag u uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen. Indien u als minderjarige toch uw gegevens met ons wilt delen dan dient u hiervoor toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Wijziging Privacybeleid

Wij behouden
ons het recht voor om deze Privacyverklaring en het Privacybeleid te wijzigen.
Op de website www.gerdinatamminga.nl
zal steeds de meest recente versie worden geplaatst.

Klacht indienen?

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.


Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.


Contactformulieren

Gegevens die u achterlaat op een contactformulier worden gebruikt voor hetgeen u heeft aangevraagd. Gebruikelijk is dat uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en emailadres worden opgeslagen in de database en gebruikt worden voor communicatiedoeleinden die in deze privacyverklaring genoemd worden. (oander andere Ebooks, inspiratiemail, nieuwsbrief)


Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.


Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.


Analytics


Met wie we jouw data delen

Jouw data wordt niet zonder jou toestemming gedeeld met anderen of doorverkocht aan derden.


Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.


Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.


Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.